Sự tích Nà Sự


Yên ả giữa núi rừng Tây Bắc

“Nà Sự” có ý nghĩa là “ruộng mua”.

Ý chỉ một bản được xây dựng, phát triển từ mảnh đất mua lại những ruộng nương. 

Câu chuyện kể từ xa xưa, người Thái trắng chưa đến vùng này. Mà trước đó là người Khơ Mú và các dân tộc khác định cư tại đây.

Qua nhiều biến cố lịch sử và cả những câu chuyện về dịch bệnh lây lan, số người của các dân tộc khác thưa vắng đi nhiều. Từ đó ruộng nương, bản làng đã bị bỏ hoang.

Người Thái trắng di cư đến, ban đầu chỉ có vài hộ gia đình. Những người đầu tiên đến bên dòng suối này đã mua lại ruộng của cộng đồng cư dân cũ bỏ hoang. 

Nhờ có những mảnh ruộng trù phú, bên con suối Nậm Bai hiền hòa, nhờ có sự đoàn kết của cộng đồng cư dân Thái trắng mà từ đó đến nay bản làng càng sung túc phát triển hơn. 

Câu chuyện sự tích Nà Sự mang ý nghĩa về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, mỗi dân tộc có những tập quán khác nhau nhưng đều tìm được sự hòa hợp, hợp tác chung sống với nhau. Qua đó cũng tôn vinh những lớp người đi trước của bản Nà Sự đã đến đây làm sống lại vùng đất hoang sơ mà trở nên trù phú, sung túc và bình an, tươi đẹp như ngày hôm nay.