TÓ MÁk LẸ

Trò chơi dân gian dân tộc Thái Môn Tó Mak Lẹ 

1.Địa điểm tổ chức: 

2.Cách thức tổ chức:

3.Một số quy định khác.

*Trước khi thi đấu tổ chức bốc thăm thứ tự thi của các đội và thứ tự thi đấu của các VĐV trong đội.

4.Các tính điểm.

*Cách tính điểm ở các bước:

*Xếp hạng: